Ändringar i rapporteringsverktyget Fidac angående Solvens 2

I taxonomiversion 2.8.0 av Solvens 2 finns en metric som gör att förändringar måste göras i Fidac.

Enligt den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa betyder texten "AF/Expressed in currency of denomination (not converted to reporting currency)" i label för metric mi2822 att den är kopplad till "s2c_dim:AF=s2c_CA:x1(Currency conversion approach=Expressed in currency of denomination (not converted to reporting currency))" och kan då ha annan valuta än rapporteringsvaluta. Detta problem uppstår vid rapportering av tabellerna S.08.01.01.01 och S.08.01.04.01.

Vår tillämpning av filing rule 3.1 söker idag efter koppling till dimension AF och måste därför uppdateras.

Denna förändring av Fidac planeras att genomföras vecka 5.