FI:s innovationscenter närvarar vid Stockholm Fintech Week

Finansinspektionens innovationscenter kommer att vara på plats på konferensen Stockholm Fintech Week den 14-15 februari för att berätta om FI:s olika ansvarsområden och vilken typ av vägledning som myndigheten bedriver.

Varför närvarar FI vid Stockholm Fintech Week?

– Det är med utgångspunkt från innovationscentrets uppdrag som vi deltar. Innovationscentrets primära uppgift är agera första kontaktpunkten för företag som är osäkra på regler, processer och principer i samband med innovationer. För att fler ska känna till att FI har denna kontaktpunkt vill vi synas och samtidigt berätta om centret och hur det fungerar, säger Marie Jesperson som sedan november 2023 är ansvarig för FI:s innovationscenter.

Varför väljer ni konceptet med en monter?

– FI har medverkat på fintech-veckan tidigare och på eventet närvarar en stor del av den målgrupp som vårt innovationscenter finns tillgänglig för. Vi hoppas att vi genom vår närvaro i den här formen kan tydliggöra myndighetens roll och uppdrag inom tillsyn, regelgivning och tillstånd och innovationscentrets roll i den kontexten.

Vilka från FI är det som kommer medverka i er monter?

– Innovationscentret består av medarbetare från FI:s alla olika verksamhetsområden, som samordnas av en mindre central enhet. Under förra året var det över 60 olika medarbetare som deltog i centrets verksamhet. Ett tiotal av dessa medarbetare kommer nu närvara i vår monter för att svara på frågor inom just sina respektive expertområden.

Det låter som en stor satsning, varför prioriterar ni det här?

– Våra olika experter gästspelar endast en timme var under eventet och det är också en del av vårt uppdrag att föra dialog med sektorn med syftet att bättre förstå utvecklingen samt bedriva det vi kallar kommunikativ tillsyn.

Vad betyder kommunikativ tillsyn?

– Kommunikativ tillsyn handlar om att det ska vara tydligt vilka förväntningar och krav vi har på företag under vår tillsyn, men också vilka konsekvenser som företagen kan räkna med om de inte följer reglerna.