Rapporteringsskyldighet för leverantörer av tjänster för gräsrotsfinansiering

Företag med tillstånd att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster är skyldiga att varje år lämna en förteckning över de projekt som har finansierats genom plattformen.

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har utarbetat enhetliga standarder och format för rapporteringen, som ska ske för varje kalenderår (1 januari till 31 december) senast i slutet av februari påföljande kalenderår. Första rapporteringstillfälle är 29 februari 2024.