Våra prioriteringar i tillsynen 2024

Erbjuds konsumenter rätt tjänster på finansmarknaden? Hur levererar sektorn samhällsviktiga tjänster i en osäker omvärld? Hur skyddar sig finansiella företag från att utnyttjas i kriminella syften? Det är några av de frågor som vi kommer att ha fokus på i vår tillsyn i år.

FI:s tillsyn ska vara så effektiv som möjligt. Därför analyserar vi varje år var de största riskerna finns på finansmarknaden och pekar ut ett antal områden som vi prioriterar extra i vår tillsyn under det kommande året.

– Vårt uppdrag är att arbeta för att det finansiella systemet är stabilt, präglas av ett högt förtroende och ger ett högt skydd för konsumenter. Vi ställer därför höga krav på företag, banker och hushåll för att svensk ekonomi ska klara framtida utmaningar. Det bygger motståndskraft, säger generaldirektör Daniel Barr.

Våra prioriterade tillsynsområden 2024:

  • Vi ska granska hur den finansiella sektorn klarar av en förändrad ekonomisk miljö med högre räntor och lägre tillväxt.
  • Vi ska granska att den finansiella sektorn kan leverera samhällsviktiga tjänster i en osäker omvärld.
  • Vi ska granska att de finansiella företagen gör vad de ska för att skydda sig från att utnyttjas i kriminella syften.
  • Vi ska granska att konsumenter erbjuds rätt och bra tjänster på finansmarknaden.

Läs mer


Presstjänst
(Ej sms)