Goldman Sachs Group får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

2019-09-23 | Sanktioner

Goldman Sachs Group, Inc. ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och andra finansiella instrument i Fingerprint Cards AB gått ner under en flaggningsgräns.

Laddar sidan