HEW får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Vindico Group

2019-10-31 | Sanktioner

HEW AB ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vindico Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Överklagagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut om sanktionsavgift har överklagats till förvaltningsrätten. 

Laddar sidan