Cement Sweden får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Crown Energy

2020-01-14 | Sanktioner

Cement Sweden S.A.R.L, B206591, ska betala en sanktionsavgift på 2 625 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Crown Energy AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Laddar sidan