Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Chromogenics

2022-04-28 | Sanktioner

Fysisk person ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med BTA (betalda tecknade aktier) i Chromogenics AB i till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.