Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) får sanktionsavgift för uteblivna flaggningar

2023-05-16 | Sanktioner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ska betala en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dess innehav i JM AB passerat flaggningsgränser.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.