Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

2024-02-02 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Björn Borg AB till Finansinspektionen samt för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Björn Borg AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapportför perioden januari−juni 2022.