Electra Gruppen AB, 15 000 kronor

2014-09-29 | Sanktioner

Electra Gruppen AB ska betala 15 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält ändring i kretsen av personer som har insynsställning i Rottneros till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Electra Gruppen AB överklagade FI:s beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har beslutat att den särskilda avgiften ska efterges helt.

Laddar sidan