Nemus Holding AB, 30 000 kronor

2014-09-12 | Sanktioner Marknad

Nemus Holding AB ska betala 30 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält ändring i kretsen av personer som har insynsställning i Rottneros till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Nemus Holding AB överklagade FI:s beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har avslagit överklagandet.

Laddar sidan