Trig Social media får erinran och straffavgift

Trig Social Media AB (publ) får en erinran. Företaget ska även betala en straffavgift på 300 000 kronor.

Trig Social Media har på ett antal punkter åsidosatt de bestämmelser om regelbunden finansiell information som gäller för bolaget.

Trig Social Media AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av Frankfurtbörsen.

Laddar sidan