Resultat

2024

Publikationer om finansiering av terrorism

Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.

2021

MREL-rapporteringen (F871) får nytt namn i Fidac

FI kommer att från och med referensdag den 30 juni 2021 att ta in rapportering om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (FFFS 2019:1) – den så kallade MREL-rapporten –  under ett nytt namn i Fidac.

2020

Ändrade regler på grund av EU:s bankpaket

Finansinspektionen gör ändringar i ett antal föreskrifter för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket.

2017

2016

Prenumerera

Prenumerera på information från FI