Resultat

2023

FI bjuder in till myndighetsseminarium om insiderinformation

Myndigheters beslut kan ha betydande inverkan på värdet på enskilda företag. Dessa beslut kan utgöra insiderinformation. Nu bjuder Finansinspektionen in till ett seminarium om insiderinformation för att öka kunskapen bland andra myndigheter.

Så fungerar insynshandel

I medierapportering om börserna och handel med finansiella instrument stöter man ofta på begreppet insynshandel. Men vad betyder det, och hur fungerar det? Olof Lüning, jurist på avdelningen Marknadstillsyn, förklarar.

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen eller utebliven insynsrapportering

Finansinspektionen har beslutat om nya riktlinjer för bestämmande av sanktionsavgiftens storlek vid vissa överträdelser av artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

Färsk dom klargör när insiderförteckningar ska upprättas

En insiderförteckning ska upprättas utan dröjsmål när insiderinformation uppstår hos en emittent. Detta gäller även om ett bolag offentliggör insiderinformationen så snart som möjligt − inte bara när bolaget beslutar att skjuta upp offentliggörandet. Detta bekräftas av en färsk dom i förvaltningsdomstolen i Stockholm, konstaterar Finansinspektionen (förvaltningsrätten i Stockholms dom den 21 mars i mål nr 32599-21).

Uppdaterad information om beräkning av handelsförbud

Finansinspektionen har uppdaterat dokumentet Frågor och svar om handelsförbud när det gäller beräkningen av när handelsförbudet startar och upphör enligt 19.11 i marknadsmissbruksförordningen.

2022

FI inför nya rutiner för ökad öppenhet

Finansinspektionen (FI) kommer att börja publicera information om när vi inleder och avslutar utredningar om företag följer reglerna om offentliggörande av information och om insiderförteckningar.

FI skriver av utredningen mot EQT AB

Finansinspektionen har avslutat en utredning av om EQT AB överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) i samband med att bolaget den 7 september 2021 offentliggjorde information om en revidering av befintliga inlåsningsavtal (lock up-avtal). FI har avslutat ärendet.

Esma efterlyser erfarenheter av "pre-hedging"

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en uppmaning att lämna synpunkter och information (Call for Evidence) om så kallad pre-hedging.

Klargörande dom från kammarrätten om när Mar börjar gälla

EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) börjar gälla när en ansökan har lämnats in om att aktier eller andra finansiella instrument ska upptas till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform. En dom från kammarrätten om när denna tidpunkt inträffar diskuterades i torsdags när FI anordnade ett möte med aktörerna som bedriver handelsplatser i Sverige.

2021

EU-myndighet informerar om regler för investeringsrekommendationer

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lanserar i dag en informationskampanj för att upplysa om vilka regler som gäller för den som ger investeringsrekommendationer, till exempel i sociala medier.