FFFS 2013:16

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2013-07-22 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Ändringarna innebär att föreskrifterna anpassas till den terminologi som ändrats i lagen om investeringsfonder. ändr. 2013:16

Dokument