FFFS 2014:37

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2015-01-01 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

FI har ändrat övergångsbestämmelsen i FI:s föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, som infördes genom ändringsföreskrifterna (FFFS 2012:3) om verksamhet på marknadsplatser. Anledningen är att FI hade genomfört öppenhetsdirektivet felaktigt, vilket nu har rättats till.

Ändringarna innebär att övergångsbestämmelsen inte längre omfattar utgivare av aktier. Övergångsbestämmelsen kan inte heller tillämpas av utgivare, vars obligationer gavs ut under perioden den 31 december 2010 – 1 juli 2012. För de flesta berörda utgivare innebär ändringarna att de måste offentliggöra bland annat kurspåverkande information på svenska i stället för att kunna välja mellan svenska, engelska och ett annat språk.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2015. ändr. 2014:37

Dokument