FFFS 2013:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2013-06-01 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Dessutom görs bland annat vissa förtydliganden av bestämmelser som gäller utgivare av överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Ändringarna träder i kraft 1 juni 2013. ändr. 2013:3

Dokument

Läs mer