FFFS 2016:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2016-03-01 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

FI ändrar reglerna om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär huvudsakligen att värdepapperscentraler, som tidigare kallades centrala värdepappersförvarare, undantas från föreskrifternas tillämpningsområde. Värdepapperscentraler regleras i stället av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR) som är direkt tillämplig i Sverige. Mot bakgrund av att avvecklingscykeln harmoniseras till T+2 genom CSDR ändras även bestämmelsen om den korta innehavstiden.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2016 med vissa övergångsbestämmelser.
ändr. 2016:11

Dokument