FFFS 2016:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2016-07-03 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

FI gör vissa mindre ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär att de bestämmelser som föreskriver när en anmälan om förvärv och överlåtelser av egna aktier ska göras tas bort. Bestämmelserna om vad anmälan ska innehålla tas också bort.

Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till lagändringar som riksdagen har beslutat om och till EU:s marknadsmissbruksförordning. Detaljerade regler kommer att finnas i tekniska standarder för tillsyn.

Föreskriftsändringarna träder i kraft den 3 juli 2016. ändr. 2016:19

Dokument