FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag

Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av företagen i undersökningen, Taran Express Handelsbolag, begärt att avregistreras som betaltjänstleverantörer. FI avslutar därför undersökningen av det företaget.

Slutdatum: 2022-12-20

Företaget som undersökts

Taran Express Handelsbolag

Varför har vi gjort denna undersökning?

Företaget ingick i en undersökning av hur flera betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Läs mer om den här.

Vad har vi kommit fram till?

Den 9 december inkom en ansökan från företaget om att avregistreras från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer. FI beslutade den 14 december att bevilja företagets ansökan. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under FI:s tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.