FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av de fyra företagen som skulle undersökas.

Slutdatum: 2023-01-10

Företaget som undersökts

Skåne Servicenära AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Företaget ingick i denna undersökning: FI granskar valutaväxlare

Vad har vi kommit fram till?

Den 23 november 2022 inkom en anmälan från företaget till FI om att det från och med den 1 december 2022 inte längre kommer att ägna sig åt registreringspliktig verksamhet. Finansinspektionen beslutade den 2 december 2022 att avregistrera företaget från Finansinspektionens register över företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.