FI undersöker Garantum Wealth Management PB

FI ska undersöka hur Garantum Wealth Management PB säkerställer att de tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder försäkringsförmedling och särskilt placering av finansiella instrument inom ramen av ett försäkringsskal.

Startdatum: 2023-12-13

Vilket företag ska vi undersöka?

Garantum Wealth Management PB AB

Varför gör vi denna undersökning?

Som ett led i vår tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om försäkringsförmedlare följer relevanta regelverk.

Det är viktigt att försäkringsförmedlare tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder försäkringsförmedling och särskilt viktigt vid placering av finansiella instrument inom ramen av ett försäkringsskal, bland annat genom att försäkringsförmedlare ger konsumenten tydlig information om produktens egenskaper och risker samt vilka kostnader och avgifter som eventuella placeringar är förenade med.