FI undersöker Nordnet Pensionsförsäkring

FI ska undersöka Nordnet Pensionsförsäkrings beräkning av kapitalkravet för annullationsrisk inklusive riskreduceringstekniker som bolaget använder vid denna beräkning. FI ska också undersöka vissa delar av bolagets försäkringstekniska avsättningar och försäkringstekniska beräkningsunderlag.

Startdatum: 2023-03-27

Företaget som undersöks

Nordnet Pensionsförsäkring AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår att utreda och bedöma om försäkringsföretagen följer reglerna om försäkringstekniska avsättningar och solvenskapitalkrav. Dessa regler är centrala i skyddet för försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade.