Få aktiva fonder överträffar index när avgiften inkluderas

Även om aktiviteten i vissa fonder har ökat är skillnaden fortsatt stor mellan den mest aktiva fonden och den minst aktiva. Det visar FI:s uppföljning av hur fondbolagen följt våra uppmaningar. Vi kan också konstatera att få aktiva fonder överträffar index när avgiften inkluderas.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag skriver FI:s generaldirektör Erik Thedéen och Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Konsumentskydd, att avgiften spelar en avgörande roll för aktivt förvaltade fonders möjlighet att överträffa index. Även om den genomsnittliga avgiften för Sverigefonderna i undersökningen sjunkit något, från 1,4 procent till 1,34 procent, finns ett fortsatt utrymme till prispress.

I dag arrangerade FI ett seminarium där undersökningen presenterades. FI-forumet filmades och kan ses i efterhand.

Laddar sidan