Rapportering enligt nya marknadsmissbruksregler fördröjs

Den rapportering som skulle börja gälla den 3 juli enligt nya marknadsmissbruksregler skjuts upp. Under tiden förväntas marknadsoperatörer fortsätta att rapportera enligt nuvarande regler.

När detaljregler och nya it-system för rapportering enligt artikel 4 i den nya marknadsmissbruksförordningen, MAR, finns på plats kan rapportering enligt de reglerna börja. Det meddelar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, på sin webbplats.

Den 3 juli börjar Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) gälla. Men ännu saknas viktiga  tekniska standarder och it-system för rapportering enligt artikel 4 i det nya regelverket.

Esma har därför meddelat att marknadsoperatörer förväntas fortsätta att fullfölja sina nuvarande rapporteringsförpliktelser, som finns i artikel 11 i förordningen EU (1287/2006) om dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag. Detta gäller tills rapportering enligt det nya regelverket är möjlig.

Finansinspektionen och Esma kommer att återkomma under året med fortlöpande information om tillgängligheten till de nya it-systemen för rapportering av referensdata, i enlighet med artikel 4 i MAR.

Artikel 4 föreskriver bland annat att marknadsoperatörer av reglerade marknader och värdepappersföretag som driver en  MTF- eller OTF-plattform ska rapportera referensdata för finansiella instrument som tagits upp för handel på marknadsplatsen till FI. FI ska sedan vidarebefordra denna information till Esma, som omedelbart ska offentliggöra informationen på sin webbplats.

Laddar sidan