Nya riktlinjer för sanktionsavgifter för felaktig flaggning

2016-03-15 | Nyheter Sanktioner Marknad

FI har beslutat om nya riktlinjer för sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), de så kallade flaggningsreglerna.

Riktlinjerna är en anpassning till de regler som trätt i kraft i LHF den 1 februari 2016. De nya riktlinjerna ska tillämpas på överträdelser som ägt rum från och med den 1 februari 2016.

För överträdelser som ägt rum före den 1 februari 2016 ska de äldre riktlinjerna tillämpas.

Laddar sidan