Förslag om införande av nya regler för referensvärden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, samrådsdokument om detaljregler om införandet av den kommande förordningen om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (”benchmarkförordningen”).

Samrådsdokumentet finns på Esmas webbplats tillsammans med instruktioner om hur man svarar och vilka specifika frågor som myndigheten framför allt vill få in synpunkter på. Sista dag för att svara är den 30 juni 2016.

Esma använder svaren från samrådet för att utveckla och färdigställa tekniska råd som planeras att skickas till kommissionen i oktober 2016. Ett ytterligare samrådsdokument med förslag till tekniska standarder planeras till andra hälften av 2016.

Laddar sidan