EBA återinför riktlinjer om moratorium

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har den 2 december meddelat att EBA:s riktlinjer om moratorium återinförs. Riktlinjerna har justerats med vissa begränsningar för att minska risken att institut bygger upp balanser med problemlån utan att dessa identifieras korrekt. FI avser att följa EBA:s riktlinjer.

Den 21 september meddelade EBA att riktlinjerna om moratorium som infördes den 2 april skulle fasas ut och att kreditlättnadsåtgärder som beviljats efter den 30 september inte omfattas av riktlinjerna. EBA har noggrant följt utvecklingen av COVID-19 pandemin och har mot bakgrund av den senaste utvecklingen konstaterat ett behov att återinföra riktlinjerna.

I samband med att riktlinjerna återinförs införs vissa begränsningar och tillägg. Detta omfattar bland annat att nya kreditlättnadsåtgärder inte får överstiga en total tid om 9 månader. Tidsbegränsning omfattar endast nya kreditlättnadsåtgärder som beviljas efter den 30 september. Om samma kund beviljats kreditlättnadsåtgärder inom ramen för riktlinjen före den 30 september ska denna period inkluderas. För nya kreditlättnadsåtgärder som sträcker sig längre än 9 månader gäller det vanliga regelverket, där banken i varje enskilt fall ska bedöma om åtgärden uppfyller definitionen av anståndsåtgärder och om det skett en betydande ökning av kreditrisken.