Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2019 ska vara inlämnad senast den 31 mars.

Rapportering sker i Rapporteringsportalen.

Läs mer: Penningtvätt/Rapportera till FI

Laddar sidan