Rapportering av penningtvätt skjuts fram en månad

Med anledning av den rådande omvärldssituationen har Finansinspektionen beslutat om att införa vissa lättnader för verksamhetsutövare i sin rapportering vad gäller penningtvätt till Finansinspektionen. Detta i samsyn med Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Av den anledningen - samt att detta är en rapportering som är årlig, omfattande och ska rapporteras in av cirka 1 500 företag - har sista inlämningsdatum för att inlämna den årliga rapporten för penningtvätt skjutits fram från 31 mars till den 30 april 2020.

Notera att detta generella anstånd endast gäller rapporteringen för penningtvätt. För övrig rapportering hänvisas till den information som gäller för respektive verksamhetstillstånd.