EU-myndigheter varnar för investeringar i kryptotillgångar

Finansinspektionen har tidigare varnat konsumenter för riskerna med handel av kryptotillgångar. Vi anser även att köp av finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång är olämplig för de flesta, om inte alla, konsumenter. Nu upprepar även de europeiska tillsynsmyndigheterna sina varningar kring kryptotillgångar.

Den 17 mars publicerade de tre europeiska tillsynsmyndigheterna − Europeiska bankbyrån (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eipoa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) − en varning för investeringar i kryptotillgångar. Varningen påminner konsumenter om att kryptotillgångar är riskabla och investeringar spekulativa. Konsumenter bör hålla i åtanke att de kan förlora alla sina investerade pengar.

De flesta kryptotillgångar är oreglerade i nuläget. Det betyder att det saknas konsumentskydd, som finns i mycket annan handel.

EU-kommissionen presenterade ett förslag till ny förordning kring handeln av kryptotillgångar i september 2020. Ifall den förordningen blir lag kommer kryptotillgångar regleras i Sverige och på europeisk nivå i framtiden.

Den 22 februari publicerade FI en tillsynsrapport, där vi varnade konsumenter att tänka efter noga innan de investerar i finansiella produkter kopplade till kryptotillgångar.