Finansinspektionens årsredovisning 2021

FI:s styrelse har godkänt årsredovisningen för 2021.

Årsredovisningen innehåller en redogörelse av de insatser som FI har gjort inom tillsyn, tillståndsprövning, regelgivning och andra verksamheter. Här presenteras också myndighetens finansiella redovisning.

Laddar sidan