Finansinspektionens årsredovisning 2021

FI:s styrelse har godkänt årsredovisningen för 2021.

Årsredovisningen innehåller en redogörelse av de insatser som FI har gjort inom tillsyn, tillståndsprövning, regelgivning och andra verksamheter. Här presenteras också myndighetens finansiella redovisning.