Lojala försäkringskunder får betala mer

Lojala kunder får betala högre premier för sina hem- och villaförsäkringar än de som byter bolag ofta. Det visar en ny analys från FI.

Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring. Den tecknas ett år i taget och i de flesta fall förnyas premien automatiskt. Många tecknar även bilförsäkringar. Tillsynsmyndigheterna i Storbritannien och Irland har sett att försäkringsföretagen höjer premien mer för lojala kunder än för de försäkringstagare som byter bolag ofta. Därför har FI valt att undersöka om lojala kunder i Sverige får betala högre premier än de som byter oftare.

I analysen har vi jämfört hur premien under ett par år ändrats i olika grupper, beroende på försäkringstagarens ålder och på hur länge hen haft försäkringen. Vår fördjupade analys omfattar de mest förekommande försäkringarna i Sverige för hem, villa och personbil. Undersökningsmaterialet omfattar mer än hälften av denna typ av försäkringar som finns på marknaden i dag.

Slutsatserna av analysen är att kunder som länge har haft samma hem- och villaförsäkring får betala högre premier än de som nyligen tecknat en försäkring. För en trogen hemförsäkringskund rör det sig om några hundralappar per år i högre premie och mellan 500 och 1 000 kronor för en trogen villaförsäkringskund. För personbilsförsäkringar ser vi däremot inte en sådan höjning.

– Jag tror att de flesta kunder tror att det lönar sig att vara en trogen kund. Våra analyser visar att det tyvärr är tvärtom säger Åsa Larson, verksamhetsområdeschef Försäkring.

FI anser att det är orättvist att lojala kunder får betala mer än snittkunden. Vi kommer därför att diskutera premiesättningen med branschen för att få till en ändring. Sker inte det kommer FI att överväga andra åtgärder. FI kommer även att följa hur frågorna om prisdiskriminering hanteras av andra medlemsländer inom EU och den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).