Samtal med bankerna om rätten att öppna betalkonto

Finansinspektionen har bjudit in ett antal banker till ett rundabordssamtal på fredag 20 maj om rätten att öppna betalkonto. Bakgrunden är att FI får allt fler klagomål från konsumenter som nekas att öppna konto. En del får också sina konton spärrade eller avstängda.

– Detta är ett betydande problem, säger Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI. Utan ett konto är det svårt att klara sig i vardagen, då det varken är möjligt att ta emot löneinbetalningar, betala eller göra överföringar.

Inbjudna till mötet, som sker på FI, är Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank samt Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund.

FI och Konsumenternas Bank- och finansbyrå tar emot många klagomål från konsumenter som nekas att öppna konto eller får sina konton spärrade eller avstängda. Klagomålen har ökat flera år i rad. Många av de som hör av sig säger att de inte ges möjlighet att få besluten prövade i banken, eller att de inte får någon hänvisning till klagomålsansvariga. En del säger att deras ansökningar inte ens prövas av banken när personalen får veta att konsumenten nekats i en annan bank.

EU:s betalkontodirektiv, som har genomförts i betaltjänstlagen, ger konsumenter bosatta i EES rätt att öppna betalkonto med grundläggande funktioner, under förutsättning att det inte finns särskilda specifika skäl att neka kontot.

I slutet av 2020 publicerade FI en utvärdering av betalkontodirektivets genomförande, och i år har vi uppmärksammat frågan i vår konsumentskyddsrapport.