Digital ansökan om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar öppnar 21 februari

Från och med den 21 februari blir det möjligt att ansöka om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar hos FI via en ny digital e-tjänst. Senare kommer systemet breddas till fler slag av ansökningar.

Som FI tidigare berättat tidigare pågår arbete för att digitalisera ansökningsprocessen på Finansinspektionen – både för den som ansöker och för de medarbetare hos oss som handlägger ansökningarna.

Den nya e-tjänsten Ansök lanseras den 21 februari. Det innebär att vi från och med detta datum öppnar upp för att ta emot alla ledningsprövningar och ägarledningsprövningar via e-tjänsten. En länk till e-tjänsten Ansök kommer att finnas under rubriken E-tjänster och blanketter på fi.se så snart tjänsten är öppen.

Så här går det till

Registrera användare och behörigheter

Både den person som ska sammanställa och lämna in en ansökan och de personer som ska prövas behöver registrera sig i FI:s behörighetssystem. Personen som fått i uppgift att sammanställa ansökan behöver också ha behörighet att representera ett företag som ombud. Information om hur man registrerar sig och får behörighet som ombud finns under länkarna nedan.

Logga in och fylla i ansökan

När registreringen av personer och företag är klar kan en person som representerar företaget påbörja en ansökan genom att logga in i Ansök från sidan E-tjänster och blanketter på fi.se. E-tjänsten Ansök anpassar automatiskt ansökan efter det institut som användaren väljer att representera så att rätt typ av formulär används och rätt bilagor efterfrågas. För ledningsprövningar och ägarledningsprövningar går ansökan också vidare till den eller de personer som ska prövas, som då behöver bekräfta eller fylla i de uppgifter som efterfrågas.

Betala ansökan

Efter att uppgifterna har bekräftats och all efterfrågad information finns på plats kan den som skapat ansökan slutföra ansökan. Då väljer man också om avgiften ska betalas via bankgiro eller faktura. Om bankgiro väljs visas information om hur avgiften betalas i e-tjänsten. Om faktura väljs finns möjlighet att ange fakturaadress. Detta ersätter det tidigare handläggarbrevet. Finansinspektionen börjar handlägga ärendet först när avgiften är betald, precis som tidigare.

Handläggning och beslut

Den som skapat ansökan kan följa ärendets status i e-tjänsten. Om det upptäcks att underlaget i ärendet inte är komplett skickar handläggaren information om hur ansökan ska kompletteras via systemet. När handläggningen är slutförd notifieras den som skapat ansökan och ett beslut eller slutbrev kan då hämtas i systemet.