Digital penningtvättskonferens 15 november

Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital heldagskonferens. Ingen föranmälan behövs och det går att delta under hela dagen eller i de delar som intresserar en mest.

Konferensen är öppen för alla men vänder sig främst till verksamhetsutövare, inklusive mindre verksamhetsutövare, som omfattas av penningtvättslagen samt alla med intresse för och behov av information kring temat.

Fokus kommer att riktas på riskbedömning, tillsyn, misstankerapportering, modus och trender samt ärenden från verkligheten.

På plats finns representanter från tillsynsorganen och brottsbekämpande myndigheter som kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge tips och råd.

Arrangör är Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fullständigt program och mer information finns på Samordningsfunktionens kalendariesida på Polisens webbplats: Kalendarium (Polisen)