Delta i kartläggning av öppna finansiella tjänster

Finansinspektionen publicerar nu en öppen enkät där intressenter kan lämna information om användandet av öppna finansiella tjänster. Enkäten är öppen till och med den 16 maj och resultatet kommer att ingå i den analys av marknaden för öppna finansiella tjänster som FI nu genomför.

Digitaliseringen av finansmarknaden är konstant med nya typer av möjligheter och risker. En viktig del i utvecklingen handlar om öppna finansiella tjänster vilket innebär att kunder ger tredjepartsleverantörer av tjänster tillgång till kunduppgifter (för både företag och konsumenter), för flera olika typer av finansiella tjänster.

För att kartlägga hur öppna finansiella tjänster används på den svenska finansmarknaden i dag och de möjligheter och risker som följer har FI skickat ut en webbenkät. Enkäten riktar sig till framför allt leverantörer av finansiella tjänster som är datainnehavare samt tredjepartsleverantörer som inhämtar och återanvänder data. Enkäten har skickats till drygt 200 bolag under finansiell tillsyn.

Vi vill även ge aktörer som inte inkluderats i utskicket möjlighet att svara. Så för alla andra finns denna öppna webbenkät tillgänglig till och med den 16 maj, via denna länk: Kartläggning av användningen av öppna finansiella tjänster i Sverige.

Har du några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta innovationscentret@fi.se.