Påminnelse: Ny rapportering i Fidac

Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.

Följande ska rapporteras i Fidac från och med referensdatum 2023-12-31:

  • Kompletterande tillsynsrapporter på årsbasis för Liv- och Skadeförsäkringsföretag
  • Penningtvättsrapporter
  • Innehavsrapporter för värdepappers- och specialfonder

Inloggning och behörighetshantering sker via Rapporteringsportalen, precis som vid tidigare inrapportering. De personer som redan har behörighet för periodisk rapportering i Rapporteringsportalen kommer att ha åtkomst till Fidac.

Instruktionsfilmer samt en lathund som beskriver rapportering i Fidac finns tillgängliga på sidan Rapportera till FI under rubriken Fidac.

Kompletterande tillsynsrapporter på årsbasis för Liv- och Skadeförsäkringsföretag

Rapporteringen av årsrapporterna i Fidac ska göras genom att antingen manuellt mata in data i ett webbaserat formulär eller genom att ladda upp en json-fil. Json-filen ska skapas enligt det Json-schema som har publicerats på sidan Fidac

Penningtvättsrapporter

Rapporteringen av penningtvättsrapporten i Fidac ska göras genom att antingen manuellt mata in data i ett webbaserat formulär eller genom att ladda upp en json-fil. Json-filen ska skapas enligt det Json-schema som har publicerats på sidan Fidac

Innehavsrapporter för värdepappers- och specialfonder

Rapporteringen av innehavsrapporterna i Fidac göras genom att ladda upp en xml-fil. Xml-filerna skapas från de xml-schema som är oförändrade från tidigare rapporteringssystem. Schema finns publicerade på sidan Schemas

Testrapportering

Det är möjligt att testrapportera innan den skarpa rapporteringsperioden startar. Möjligheten för testrapportering öppnar onsdag 6 december och finns sedan tillgänglig under hela rapporteringsperioden. Efter inloggning till Rapporteringsportalen, välj ’FIDAC Testrapportering’. Den skarpa rapporteringen sker sedan via ’FIDAC’.