Dora-övning om rapportering av informationsregister

De europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn har meddelat att de kommer att genomföra ett test kring rapportering av informationsregister enligt Dora-förordningen med start i maj i år.

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska tillsammans genomföra en övning för företag som berörs av Dora-förordningen i att rapportera informationsregister över kontraktsmässiga arrangemang som rör användningen av IKT-tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

Övningen baseras på de rapporteringskrav som finns i Dora-förordningens artikel 28.3 och i den tillhörande tekniska standarden (ITS) om informationsregister. Syftet är att förbereda de aktörer som berörs av rapporteringskraven inför den obligatoriska rapportering som ska göras när Dora-förordningen har börjat gälla.

Finansinspektionen kommer att delta i övningen och göra ett urval av företag. FI kommer inom kort att kontakta utvalda finansiella företag. Deltagande i övningen kommer att vara frivilligt.