Konsumentskyddsrapport 2023

FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och investeringsbedrägerier.

FI har länge arbetat för att motverka osund kreditgivning. I juni i fjol ingrep vi mot två företag på grund av brister i kreditprövningen av enskilda konsumenters återbetalningsförmåga. Under 2022 analyserade vi också lån som förmedlats till långivare via kreditförmedlare. Vi såg en förhöjd risk för att långivare beviljar lån trots att de inte har begärt in tillräcklig information om kunden för att göra goda kreditprövningar.

Vi kommer under året att följa upp detta, och också titta närmare på hur snabblåneföretagen hanterar sina låntagare. De riktar sig i större utsträckning till konsumenter som har mindre marginaler, och därför har drabbats hårdast av den senaste tidens ekonomiska utveckling.

Vi ser fortfarande risker för att konsumenter får dålig rådgivning eller på annat sätt påverkas av intressekonflikter när de köper finansiella produkter. Under 2022 ingrep vi mot två företag brister i hanteringen av intressekonflikter, i ena fallet även för överträdelser i samband med rådgivning om investeringsprodukter.

Mer spekulativa investeringar, som strukturerade produkter, företagsobligation eller kryptotillgångar, innebär att konsumenten tar ännu högre risk. FI kommer därför också att prioritera risken att konsumenter köper olämpliga investeringsprodukter.

Bedragare som erbjuder till synes förmånliga men fiktiva investeringar till konsumenter är fortsatt ett problem. FI har fått ett ökat antal samtal från konsumenter som förlorat stora summor. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att varna för dessa och andra bedrägerier. Vi fortsätter också att samarbeta med polisen och internationella myndigheter för att stoppa bedragare.

I den här rapporten uppmärksammar vi dessutom möjliga behov av regelförändringar. FI anser att en statlig utredning bör tillsättas för att undersöka om det är lämpligt med ett provisionsförbud på svensk sparmarknad.