Tydligare information från bankerna ska göra att fler förhandlar om boräntan

Många konsumenter tycker att det är svårt att förstå och jämföra olika ränteerbjudanden från bankerna. FI föreslår nu att konsumenterna ska få tydligare information om bankens genomsnittsränta och information inför att ränterabatter löper ut. Detta kommer göra det enklare för konsumenter att förhandla och jämföra sina ränteerbjudanden och därmed också stärka konsumenternas ställning på bankmarknaden.

Många konsumenter med bolån och sparkonton upplever att det är svårt att navigera på bankmarknaden. Det kan till exempel vara svårt att förstå den information och de olika begrepp som bankerna använder, och att jämföra olika alternativ. I dag är det omkring 7 procent som byter bolånebank varje år.

FI vill hjälpa konsumenter att bli mer aktiva

Nu går FI fram med nya förslag för att öka konsumenternas möjlighet att påverka sina villkor.

– Hur konsumenter kan få bättre villkor på finansmarknaden är alltid på vår agenda. Nu går vi fram med fler förslag för att göra det enklare för fler att förhandla och jämföra sina räntor. Genom bättre och tydligare information från bankerna kan fler bli aktiva konsumenter och få lägre kostnader på sina lån, säger Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen.

Att få ned sin ränta med 0,1 procentenhet kan handla om flera hundra kronor mer i plånboken varje månad för en vanlig bolånetagare. Skulle alla konsumenter som har rörlig ränta i dag sänka sin ränta med 0,1 procentenhet handlar det om cirka 3 miljarder (efter skatteavdrag) för svenskarnas plånböcker varje år.

Genomsnittsränta istället för listränta

FI föreslår nu att bankerna alltid ska ge sina kunder information om bankens faktiska genomsnittsränta i samband med ett ränteerbjudande och vid villkorsändringar under lånets löptid. Då blir det enkelt för konsumenten att jämföra sin erbjudna ränta med den ränta som andra betalar i genomsnitt. Om konsumenten bara har listräntan att utgå från kan alla erbjudna räntor som är lägre än listräntan framstå som ett bra erbjudande.

– Vi kan se att ränterabatterna har vuxit sig så stora att listräntan har spelat ut sin roll gentemot konsumenten. Därför är det bättre att jämföra sig själv mot bankens genomsnittsränta, säger Daniel Barr.

Banken ska påminna kunden om att en rabatt löper ut

FI vill också att bankerna alltid och i god tid ska påminna sina kunder om att en ränterabatt löper ut. I dag kan tidsbegränsade ränterabatter på bolån löpa ut utan att banken informerar om detta. Det kan leda till att stora grupper av kunder får bankens listränta eller en högre ränta än om de hade förhandlat med sin bank.

Information från FI ska hjälpa konsumenter

FI kommer också att ta fram enkel och tydlig information och vägledning för att göra det enklare för konsumenter att jämföra sina villkor och påverka sin ränta.

Fler förslag för att göra det enklare att byta bank

FI har sedan tidigare tagit initiativ till två förändringar som gör det enklare för konsumenter att påverka sina villkor genom att byta bank. Vi har beslutat att amorteringsunderlag ska bli digitala och att de ska lämnas utan dröjsmål. Detta kommer att träda i kraft 1 september i år. Vi har också tagit initiativ till en mer rättvis modell för beräkning av ränteskillnadsersättning. I remisspromemorian för förslaget föreslås att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Förslagen presenteras som en del av det regeringsuppdrag som innebär att FI ska ge förslag på hur konsumenternas ställning på bankmarknaden kan bli starkare.


Presstjänst
(Ej sms)