Skandia Liv får varning och sanktionsavgift

2020-04-22 | Sanktioner Försäkring

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv eller bolaget) har tillstånd av Finansinspektionen att driva försäkringsrörelse i enlighet med försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Finansinspektionen har undersökt om Skandia Liv, under perioden från och med fjärde kvartalet 2016 till och med tredje kvartalet 2019, har följt reglerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, för beräkning av solvenskapitalkravet för annullationsrisk och för att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag. I enlighet med vad som närmare framgår av detta beslut, visar utredningen att bolaget har överträtt reglerna.

Överträdelserna är allvarliga. Finansinspektionen bedömer att det finns skäl att ingripa mot bolaget genom att meddela bolaget en varning i förening med en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Laddar sidan