Bofinks tillstånd återkallas

2023-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.

FI har undersökt om Bofink under en sammanhängande tid på sex månader inte har drivit bostadskreditverksamhet. Enligt uppgifter från bolaget har det sedan tillståndet erhölls 2019 och fram till att FI:s utredning inleddes under våren 2023, endast lämnat en kredit. I maj 2023 har bolaget lämnat ytterligare krediter till en kredittagare.

FI bedömer inte att den verksamhet som bedrivits är tillräckligt regelbunden för att bolaget ska anses ha drivit verksamhet enligt lagen. FI anser inte heller att de planer för verksamhetsuppstart som Bofink har presenterat är tillräckligt konkreta för att en varning ska vara tillräcklig.

Läs mer