Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Game Corps

A har på värdepappersmarknaden utfört en transaktion till och från samma konto, som A har kontrollerat. Transaktionen har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Laddar sidan