Arctic Securities får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Västsvensk Logistik

Arctic Securities AS har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat aktier i bolaget Västsvensk Logistik. Arctic Securities AS transaktioner den 17 januari 2022 kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Arctic Securities AS har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Laddar sidan