Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Modus Therapeutics Holding och Scandion Oncology

AA har handlat med aktier i bolagen Modus Therapeutics Holding AB och Scandion Oncology A/S på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

AA har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Laddar sidan