Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i GPX Medical, Smoltek Nanotech Holding och Prolight Diagnostics

AA har handlat med aktier i bolagen GPX Medical AB, Smoltek Nanotech Holding AB och Prolight Diagnostics AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

AA har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.