Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Streamify AB

A har handlat med aktier i bolaget Streamify AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

A har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.