Fysisk person frias i tingsrätten från misstänkt marknadsmissbruk

AA har handlat med aktier i Africa Resources AB på ett sätt som Finansinspektionen bedömde kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. AA motsatte sig FI:s yrkande om sanktionsavgift. Tingsrätten avslog Finansinspektionens yrkande om sanktionsavgift.

Laddar sidan